Bão số 9 gây gió giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 – 10 m