Văn Quyết, Quang Hải tranh giải thưởng bàn thắng đẹp AFC Cup